Υπηρεσίες
   
     Δακτυλογράφηση


     Παρουσιάσεις Power Point


     Σάρωση (SCANNER) και ψηφιοποίηση


     Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)


     Εκτυπώσεις - Φωτοτυπίες


     Βιβλιοδεσία - Πλαστικοποιήσεις


     Υπηρεσίες Internet


     Επεξεργασία εγγράφων


     Καθαρογραφή δυσανάγνωστων κειμένων & παλαιών εγγράφων
ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Με τη συνεργασία του netlawexperts.gr

Ζητήστε μας τη σύμβαση με τους όρους συνεργασίας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Δακτυλογραφήσεις - Υπηρεσίες Internet Φωτοτυπίες