Παρουσιάσεις - Power Point
   

Δημιουργούμε επαγγελματικές παρουσιάσεις σε PowerPoint, με ή χωρίς animation effects, σε Ελληνικά και Αγγλικά, σε φόντο δικής μας επιλογής ή σε φόντο που θα μας υποδείξει ή προμηθεύσει ο πελάτης (λογότυπο, πρότυπα κ.λπ.).ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Με τη συνεργασία του netlawexperts.gr
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Δακτυλογραφήσεις - Υπηρεσίες Internet Φωτοτυπίες