Ποιοι Είμαστε
   
Η Βασιλική Κυριάκου είναι πτυχιούχος της σχολής SELECTIKA, του Τμήματος Γραμματέων Δ/νσεως, και της σχολής SYSTEM, με ειδίκευση στο χειρισμό Η/Υ και τη μηχανογραφημένη λογιστική. Ακόμη, είναι κάτοχος πιστοποιητικού σπουδών του πιστοποιημένου από τον ΕΟΠΠΕΠ ιδιωτικού φορέα Face to Face στην ειδικότητα σχεδιαστές DTP (Photoshop 2014), στη δακτυλογράφηση (τυφλό σύστημα με επίδοση 180 κτύπους ανά λεπτό) και κάτοχος πιστοποίησης γνώσης Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ (Πρακτικής) του πιστοποιημένου από τον ΕΟΠΠΕΠ ιδιωτικού φορέα UNICERT στις ειδικότητες: "Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου, Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις" (2018).

Διαθέτει ειδική κατάρτιση στη στενογραφία και τη δακτυλογραφία, ενώ η εξειδίκευσή της στα κείμενα πολυτονικού συστήματος την έχουν καταστήσει αποκλειστική συνεργάτη εκδοτικών οίκων, όπως το Κέντρο Πατερικών Εκδόσεων.

Ακόμη, συνεργάζεται με κοινωνικούς φορείς, κοινωφελή ιδρύματα και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, κυρίως σε ό,τι αφορά τους τομείς marketing και management, ενώ συμμετέχει στις ομάδες σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεών τους, όπου εκτός από την ολοκληρωμένη κατάρτισή της έχει να επιδείξει και πολυετή επιτυχημένη εμπειρία.

Το γραφείο της Βασιλικής Κυριάκου λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 1999 σε κεντρικό σημείο της Αθήνας (Εμμ. Μπενάκη 18, ημιώροφος), κοντά σε εθνικούς οργανισμούς κι επαγγελματικά επιμελητήρια, όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Έτσι, επί σειρά ετών συνεργάζεται με δικηγορικά γραφεία, ενώσεις επαγγελματιών, επιστημονικά περιοδικά, δικαστικούς επιμελητές, λογιστές, φροντιστήρια, φοιτητές κι επαγγελματίες κάθε ειδικότητας. Επίσης, συνεργάζεται με οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους και διάφορες επιχειρήσεις (μόνιμη συνεργασία από δεκαετίας με την εταιρεία MULTI COLLECTION, θυγατρική της τράπεζας Πειραιώς).

Οι άριστες γνώσεις της σε συνδυασμό με την πολυετή επαγγελματική της πείρα, τον ακέραιο χαρακτήρα και τον επαγγελματισμό που τη διακρίνουν, εγγυώνται άριστη παροχή υπηρεσιών με επιμέλεια και υπευθυνότητα.


ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Δακτυλογραφήσεις - Υπηρεσίες Internet Φωτοτυπίες
ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Με τη συνεργασία του netlawexperts.gr