Συχνές Ερωτήσεις
   
Ποιοι είναι οι όροι της συνεργασίας μας; Πώς καθορίζεται κι οριστικοποιείται η οικονομική προσφορά και η ανάθεση;
Για κάθε έργο που αναλαμβάνουμε προϋπόθεση είναι η προηγούμενη αποδοχή της οικονομικής προσφοράς ή η υπογραφή εντολής ανάθεσης από τον πελάτη (μέσω e-mail/fax ή σε ειδικό έντυπό μας).

Με ποιους τρόπους παραδίδεται το κάθε έργο;
Υπάρχουν οι εξής Τρόποι Παράδοσης:
1.    Αποστολή με e-mail (είναι ο προτιμώμενος τρόπος παράδοσης).
2.    Αποστολή με courier (σε διεύθυνση που θα υποδείξει ο πελάτης, ο οποίος επιβαρύνεται και με το σχετικό κόστος αποστολής, εκτός αν έχει συμφωνηθεί το αντίθετο βάσει της οικονομικής προσφοράς).
3.    Αποστολή με ταχυδρομείο (σε διεύθυνση που θα υποδείξει ο πελάτης).

Με ποιον τρόπο γίνεται η Τιμολόγηση και ποιοι είναι οι Όροι Πληρωμής που ισχύουν μεταξύ του γραφείου μας και του πελάτη;
Πριν την έναρξη κάθε εργασίας, κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό (όταν πρόκειται για πελάτη επιτηδευματία) ή και στο γραφείο μας (όταν πρόκειται για πελάτη ιδιώτη) προκαταβολή 50% επί του συνολικού ποσού της αμοιβής του έργου.
Στους επιτηδευματίες, με την ολοκλήρωση κάθε έργου εκδίδεται το σχετικό φορολογικό παραστατικό το οποίο αποστέλλεται μέσω e-mail, εφ' όσον έχει προηγηθεί η εξόφληση του υπολοίπου ποσού (50%) επί του σχετικού παραστατικού μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό που θα τους υποδειχθεί, και το έργο σας αποστέλλεται μαζί με το πρωτότυπο παραστατικό μέσω ταχυδρομείου ή courier με έξοδά σας.
Σε περίπτωση ιδιωτών, το κόστος του έργου θα πρέπει να εξοφληθεί είτε τοις μετρητοίς είτε με τη χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας με την παράδοσή του, που θα λάβει χώρα στο γραφείο μας, οπότε ταυτόχρονα εκδίδεται και το σχετικό παραστατικό.
Για πελάτες επιτηδευματίες ή ιδιώτες που βρίσκονται εκτός της έδρας μας, δεν μπορεί να παραδοθεί το έργο, αν δεν έχει προηγηθεί η εξόφλησή του μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό που θα τους υποδειχθεί. Αμέσως μετά την εξόφληση εκδίδεται το σχετικό παραστατικό και αποστέλλεται το έργο μαζί με το πρωτότυπο παραστατικό μέσω ταχυδρομείου ή courier με έξοδά τους.
                                                                                                                  1 2ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Με τη συνεργασία του netlawexperts.gr
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Δακτυλογραφήσεις - Υπηρεσίες Internet Φωτοτυπίες