Συχνές Ερωτήσεις
   
Πώς διαχειριζόμαστε το Πρωτότυπο Υλικό του Πελάτη;
Όλο το υλικό του πελάτη επιστρέφεται κατά την παράδοση του έργου. Παρόλα αυτά, συνιστάται ο πελάτης να τηρεί αντίγραφα των χειρογράφων που μας παρέδωσε, τόσο για ασφάλεια όσο και για την περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί του για διευκρινήσεις.

Τυχόν Διορθώσεις ή Αλλαγές στα κείμενα, χρεώνονται επιπλέον;
Για διορθώσεις που προέρχονται από δικά μας λάθη, εξυπακούεται ότι δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση. Για διορθώσεις ή αλλαγές που ο πελάτης επιθυμεί να γίνουν στο τελικό κείμενο, υπάρχει χρέωση ανά ώρα. Τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές πρέπει να ζητούνται το αργότερο εντός 3 ημερών από την παράδοση του έργου και κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ενημέρωσής μας.

Πώς εξασφαλίζεται η Εμπιστευτικότητα των υπηρεσιών μας;
Καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής κάθε έργου, το πρωτότυπο υλικό θα είναι δεόντως εξασφαλισμένο, ώστε πρόσβαση σ’ αυτό θα έχουν μόνο τα εξουσιοδοτημένα άτομα που ασχολούνται με το συγκεκριμένο έργο. Σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε δεσμευόμαστε να τηρήσουμε απόλυτα εμπιστευτικά τα στοιχεία που θα περιέλθουν σε γνώση μας κατά την εκτέλεσή του.

Υπάρχει σύστημα Αρχειοθέτησης – Φύλαξης των ηλεκτρονικών αρχείων των πελατών;
Τα ηλεκτρονικά αρχεία που περιέχουν το τελικό παραδοτέο έργο αποθηκεύονται σε ξεχωριστό φάκελο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή περιορισμένης πρόσβασης και διατηρούνται για διάστημα 30 ημερών από την παράδοση. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος τα αρχεία διαγράφονται και δεν φέρουμε καμιά ευθύνη προς τούτο.


                                                                                                               


                                                                                                                  1 2
   ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Με τη συνεργασία του netlaw.gr


    ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος 4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α΄/02.07.2015) "Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.),  καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις"
ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Με τη συνεργασία του netlawexperts.gr
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Δακτυλογραφήσεις - Υπηρεσίες Internet Φωτοτυπίες