Καθαρογραφή δυσανάγνωστων κειμένων & παλαιών εγγράφων
   

Γιατί να "κρατάτε" τα παλιά σας έγγραφα στο συρτάρι με κίνδυνο να καταστραφούν στο πέρασμα του χρόνου;
Έχετε δυσανάγνωστα κείμενα (χειρόγραφα κ.λπ.);
Εμείς αναλαμβάνουμε την καθαρογραφή όλων κατά την επιθυμία σας. Ζητήστε μας να σας δώσουμε προσφορά στο e-mail μας.ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Με τη συνεργασία του netlawexperts.gr
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Δακτυλογραφήσεις - Υπηρεσίες Internet Φωτοτυπίες