Σάρωση (SCANNER) και ψηφιοποίηση
   

Η σάρωση (scanning) φυσικών και ηλεκτρονικών εγγράφων, εικόνων, πινάκων ή κειμένων σε μέγεθος Α4 γίνεται και παραδίδεται σε μορφή (format) doc (ή docx), xls (ή xlsx), ppt (ή pptx), pdf ή png ή jpeg κ.λπ. κατά περίπτωση. Η ποιότητα του ηλεκτρονικού εγγράφου που θα προκύψει μετά τη σάρωση εξαρτάται πάντοτε από την ποιότητα του πρωτοτύπου (καθαρότητα, φωτεινότητα, κ.λπ.), το δε παραδιδόμενο ψηφιοποιημένο έγγραφο μετά τη σάρωση μπορεί, κατ’ επιλογή του πελάτη, να έχει οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες μορφές.ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Με τη συνεργασία του netlawexperts.gr
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Δακτυλογραφήσεις - Υπηρεσίες Internet Φωτοτυπίες