Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR)
   

Αναλαμβάνουμε με τη μέθοδο της Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (OCR) τη μετατροπή έντυπων κειμένων σε κείμενο αναγνώσιμο και επεξεργάσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθιστώντας εφικτή την πλήρη επεξεργασία του κειμένου, ώστε να αποφύγουμε τη δακτυλογράφησή του από την αρχή.ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Με τη συνεργασία του netlawexperts.gr
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Δακτυλογραφήσεις - Υπηρεσίες Internet Φωτοτυπίες