Εκτυπώσεις - Φωτοτυπίες
   

Η εκτύπωση είναι έγχρωμη ή ασπρόμαυρη. Οι διαστάσεις των χαρτιών που χρησιμοποιούνται είναι Α4 ή και μικρότερες και η εκτύπωση μπορεί να γίνει σε διάφορα είδη χάρτου και χρωμάτων.
Οι φωτοτυπίες είναι ασπρόμαυρες και οι διαστάσεις των χαρτιών που χρησιμοποιούνται είναι Α3 και Α4.   ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Με τη συνεργασία του netlawexperts.gr
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Δακτυλογραφήσεις - Υπηρεσίες Internet Φωτοτυπίες