Βιβλιοδεσία - Πλαστικοποιήσεις
   

Η βιβλιοδεσία είναι δύο ειδών:

α) Σπιράλ: με την οποία δημιουργείται έντυπο σε μορφή βιβλίου τρυπημένο, το οποίο εξυπηρετεί καλύτερα σε περίπτωση που θέλουμε να συμπεριλάβουμε σε αυτό επιπλέον σελίδες και διευκολύνει κυρίως στην αναπαραγωγή αντιγράφων. Οι διαστάσεις των σπιράλ που χρησιμοποιούνται είναι Α4 ή και μικρότερη.

β) Θερμοκόλληση: με την οποία δημιουργείται έντυπο σε μορφή βιβλίου χωρίς τρύπες, αλλά με κόλλα. Η συγκεκριμένη μορφή χρησιμοποιείται κυρίως σε εργασίες, στις οποίες δεν απαιτείται να συμπεριληφθούν επιπλέον σελίδες. Οι διαστάσεις των εξωφύλλων που χρησιμοποιούνται, εκτός της Α3, είναι ανάλογες με την ποσότητα των βιβλίων.


Αναλαμβάνουμε πλαστικοποιήσεις σε όλες οι διαστάσεις, εκτός από τη διάσταση Α3.ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Με τη συνεργασία του netlawexperts.gr
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Δακτυλογραφήσεις - Υπηρεσίες Internet Φωτοτυπίες